Praktisk Info og betingelser

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser online eller pr. mail. Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Tilmelding er bindende. Vi anbefaler, at du tilmelder dig i god tid, da vi har begrænset antal pladser på kurserne, og reservering sker fortløbende ved tilmelding.

Bekræftelse

Når du bestiller et kursus, reserverer vi din bestilling med det samme og bekræfter pr. e-mail.

Afmelding

Din tilmelding og dermed betaling for deltagelse på kurset er bindende.

Overdragelse/rykning af kurser

Hvis du er forhindret i at deltage på dit kursus, kan du vælge at overdrage din plads til en kollega.

Betaling

Betalingsbetingelser: netto kontant (inden 8 dage). Fakturaen fremsendes når vi har registreret din tilmelding. Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusiv moms. Beløbet bedes overført til vores bankkonto.

Ændringer

Såfremt Konsulent Service aflyser et forløb vil dit indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Konsulent Service hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens eller kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold. Ved force majeure, tekniske nedbrud samt ekstraordinære situationer (f.eks. sygdom hos underviser) som Konsulent Service er uden skyld i, hæfter Konsulent Service ikke for deres eventuelle tab eller rejseomkostninger. Vi tager forbehold for, at enhver undervisningsdag kan rykkes, såfremt undervisere bliver forhindret i fremmøde eller andre væsentlige forhold gør, at dagen ikke kan gennemføres.

Ønsker du yderligere oplysninger om Konsulent Service, så klik her eller ring til os på telefon +45 24 94 43 67.